ΔΙΕΠΟ

Γραφείο παροχής Υπηρεσιών - Διεκπεραιώσεων μεταξύ πολιτών και Δημόσιου - Ιδιωτικού τομέα.

Η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών, τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και των υπηρεσιών γενικά, στον πολίτη αποτελεί σήμερα έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της νέας οικονομίας. Η ραγδαία τεχνολογική αναβάθμιση είναι ορατή πλέον σε κάθε πολίτη στην καθημερινή του συνδιαλλαγή με δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.

Το ΔΙΕΠΟ λειτουργεί ως «κανάλι», προσφέροντας την one stop παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

Εξουσιοδοτώντας το ΔΙΕΠΟ, ο πελάτης διεκπεραιώνει τα απλά ή σύνθετα αιτήματά του, σε διάφορες υπηρεσίες, χωρίς να είναι αναγκαία η επικοινωνία ή η παρουσία του σε κάθε μία ξεχωριστά, ξεπερνώντας χρονικά και γεωγραφικά εμπόδια, πάντα με ασφάλεια, διαφάνεια και φιλικότητα.

Το ΔΙΕΠO παρέχει προστιθέμενη αξία στις  δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες με:

 • Άνεση, οικονομία, χωρίς μετακίνηση ή αναμονή σε ουρές.
 • Εμπιστευτική και ασφαλή, βάσει νομοθεσίας, επεξεργασία των εγγράφων και των προσωπικών δεδομένων.
 • Έγκυρη πληροφόρηση για κάθε διαδικασία και πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος.
 • Άμεση αποστολή, μετά από κάθε διεκπεραίωση, με δυνατότητα  παροχής επείγουσας υπηρεσίας ταχυμεταφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

... παρέχοντας:

Ενημέρωση

Δωρεάν υπηρεσία αναλυτικής ενημέρωσης πριν το αίτημα, για όλα τα απαιτούμενα έγγραφα κάθε περίπτωσης.

Σύνθετα Αιτήματα

Διεκπεραίωση σύνθετων και διαδοχικών αιτημάτων, σε διαφορετικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ακόμη κι αν βρίσκονται σε άλλα μέρη της εθνικής ή διεθνούς γεωγραφίας, με τη σωστή σειρά.

Νομική Yποστήριξη

Νομική υποστήριξη για επαλήθευση των διαδικασιών, όπου αυτή απαιτείται, και αναλυτική ενημέρωση του πελάτη.

Αποστολή Εγγράφων

Δυνατότητα διαφορετικών μεθόδων αποστολής των εγγράφων, με κωδικό αναγνώρισης για παρακολούθηση από τον πελάτη.

GDPR

Ζητάμε μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την επεξεργασία του αιτήματος, ακολουθώντας τη διαδικασία σύμφωνα με το νόμο.

Κατ' οίκον Εξυπηρέτηση

Δυνατότητα κατ΄οίκον παράδοσης και παραλαβής των εγγράφων, εντός της Ανατολικής Αττικής.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

ΕΙΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

 • Κληρονομικά πιστοποιητικά
 • Εταιρικά πιστοποιητικά
 • Πιστοποιητικά σωματείων
 • Ποινικά Μητρώα
 • APOSTILE – Σφραγίδα Χάγης
 • Αναπηρικά Πιστοποιητικά

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Κατηγορίες αδειών διαμονής στην Ελλάδα (Νόμος 4251/2014):

 • Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη
 • Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα
 • Άδεια διαμονής για σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων
 • Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια (οικογενειακή επανένωση)
 • Άδεια διαμονής για επενδύσεις
 • Golden visa
 • Travel Insurance

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νομική Υποστήριξη
Φορολογική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη
Real Estate
Μεταφράσεις Εγγράφων

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μου με τη Δημόσια Διοίκηση και της μόνιμης κατοικίας μου στη Νέα Μάκρη Μαραθώνα, πιστεύω ακράδαντα στις δυνατότητες της περιοχής. Έτσι, δημιούργησα το Κέντρο Διεκπεραίωσης Πολιτών ΔΙΕΠΟ, παρέχοντας υψηλού επιπέδου προσαρμοσμένες υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και Ιδιωτικών Φορέων, συνδέοντας πολίτες παγκοσμίως.

Τόνια Παυλίδη

Φόρμα Επικοινωνίας

Θα μας βρείτε

ΔΙΕΠΟ
Μωσαίου 6
Νέα Μάκρη, 19005
P: +3022940 99844
M: +30694 4347352

Ακολουθήστε μας